Instruktör

flyglärarutbildning

 

Flight Instructor – Flyguppdragets Flyglärarutbildning

Flygläraren har en central roll i flygsystemet. Som utbildare påverkar flyglärare direkt kvalitén på flygutbildningen, lärarens värderingar och attityder påverkar och formar i sin tur elevernas attityder och värderingar. Attityder och värderingar som sedan följer piloten genom hans verksamhet och som påverkar flygsäkerheten. Det är därför av stor vikt att flygläraren har kompetens, kunnande och en professionell inställning till sin lärarroll för att ge eleven en bra flygutbildning.