Innan du påbörjar din pilotkarriär

Val av utbildning

Tänkvärd information

-          Vad kostar utbildningen?

-          Hur lång tid tar det?

-          Är den CSN-berättigad?

Ovan är tre klassiska frågor som vi ofta får från presumtiva elever som ringer hit. Detta får oss att undra följande

Varför är det ingen som bryr sig om hur bra en skola är?

De flesta förutsätter att alla utbildare erbjuder likvärdig utbildning, att den enda mätbara skillnaden är priset. Om du frågar en dyr skola så har priset en direkt koppling till kvalitén. Nya flygplan, fina lokaler och uniformerad personal ger ofta ett genuint första intryck och är i många fall det som får en aspirerande pilot att fastna för skolan i fråga.

Vad säger då detta om kvalitén på utbildningen?

Efter lång erfarenhet av vidareutbildning av piloter från andra skolor är vi av åsikten att utbildningsresurser och kvalitet inte alltid går hand i hand. Flertalet kan inte landa sidvind.  Andra har aldrig upplevt en vikning, än mindre en spin och majoriteten har problem vid navigering med karta, klocka och kompass. Att vi inte flyger från en hårt trafikerad flygplats i ett modern flygplan har alltså visat sig vara ett vinnande koncept. Vi behöver inte ödsla dyrbar tid i väntlägen, vi har ingen transportsträcka till övningsområdet och fältets längd kräver precision från dag ett. Vi värdesätter att kunna landa en cessna på 400 m högre än att kunna säga ”cleared to land” på flygradion. För trafikvana besöker vi istället andra flygplatser när vi anser det tidseffektivt.

Flygprovet, en kvalitetssäkring?

Exemplen på utbildningsbrister är många men! en gemensam nämnare i samtliga fall att eleven har klarat av tidigare flygprov. Myndigheten har bland annat till uppgift att granska skolor och piloter vid så kallade kompetenskontroller. Dessa flygprov används av några flygskolor som mått på utbildningskvalitet. Det beskrivs i vissa fall om hur exempelvis 95 % av skolans elever klarar sig vid sådana tester. Då ca 99 % av alla flygprov godkänns blir det därför ett missvisande säljargument. Istället skulle man kunna mäta kvalitet genom att se på hur väl eleverna följer tidsplanen. Att nästan alla elever blir godkända är ett faktum men till vilket pris? Extrautbildning kostar extra och innebär följaktligen mer inkomster för skolan.

Val av utbildning?

Vi hoppas att ingen tror att kvalitén på skolan beror på vilka kläder instruktörerna bär eller hur nya flygplanen är. Att stora fina lokaler och en riktig trafikflygplats är kostnadseffektiv eller att antalet godkända elever är ett bra mätredskap. Ett sätt att få reda på vilken utbildning som passar är att höra med skolans tidigare elever – kanske den bästa och mest sanningsenliga recensionen? Sedermera är det viktigt att fråga hur väl tidsplanen hölls.  Du kan även räkna med höga avgifter till transportstyrelsen, en kostnad som sällan redovisas i priskalkyler. Vi tror att du som läser det här intresserar dig för kvalité och tar tillfället i akt att besöka oss innan du tar det stora beslutet att satsa på en flygutbildning.