Skolans krav

Antagningsförfarande till pilotutbildningen

Flyguppdragets antagningsprocess

  1. Anmäl ditt intresse.
  2. Personligt besök på skolan för information och rådgivning.
  3. Lämplighetstester.
  4. Medicinska tester.
  5. Antagning.