Pilotutbildning – steg 1

PPL – Private pilot license

PPL/ NQ (Private pilot license / Night qualifiaction) – Grundflygutbildning och mörkerbevis

För att få flyga krävs naturligtvis en flyglicens. PPL är ett certifikat som gör att du får flyga små flygplan med passagerare i privat syfte. Vi vet att det finns många frågor kring flygcertifikat och ni är naturligtvis välkomna att kontakta oss vid eventuella funderingar.

Teori

Efter antagning är du välkommen att hämta ut ditt studiematerial. I paketet ingår CD-skivor med fraseologiövningar för flygradio, en flygkarta med tillhörande navigationsverktyg och nio stycken teoriböcker. Klassrumsundervisning sker här på flyguppdraget men den största delen kommer du att måsta läsa in själv. Nedan är de olika ämnena listade.

 • Flygplanslära
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygningens grundprinciper
 • Regelverket
 • Operativa procedurer
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Flygradiotelefoni

När du känner dig redo så är det dags för provskrivning. Först får du bevisa din kunskap inför oss och därefter transportstyrelsen. Du skall ha skrivit samtliga prov godkända innan du börjar flyga.

Praktik

När teorin är avklarad är det dags för den praktiska skolningen. En flyglektion tar cirka två timmar, en timma i luften och en timma briefing/ planering. Utbildningen omfattar minst 45 timmars flygtid och är naturligtvis individuell men generellt gäller följande kursplan

 • Allmän flygträning -10h
 • Start och landniningsövningar -5h
 • Navigering -10h
 • Ensamflygning-10h
 • Avancerad flygträning-5h
 • Repetition-5h

När du uppfyllt skolans krav är det dags för flygprov. För att få godkänt krävs inte bara att du framför flygplanet på ett betryggande sätt, som befälhavare har du förmågan, att genom gott omdöme alltid fatta kloka beslut och prioritera flygsäkerheten.

Night Qualification – Mörkerbevis

Sverige kan under vinterhalvåret vara ett väldigt mörkt land, flygdagarna blir kortare och möjligheterna till flygning blir begränsade. Ett mörkerbevis kan för privatflygaren vara en lösning och anses av de allra flesta som något roligt och utmanande, kursen är relativt kort och en förutsättning om du vill ta ett instrumentbevis.

Teori

Kursen är inte så omfattande och klassrumsundervisning sker här på Backamo. Vi träffas vid några tillfällen och går igenom litteraturen tillsammans, provet skriver du självklart när du själv känner dig redo. Några saker som kursen berör är listade nedan

 • Mänskliga faktorn
 • Utrustningskrav
 • Radionavigering
 • Väderbegränsningar

Praktik

Flygningen utgår till stor del ifrån Trollhättans flygplats. Vi flyger VFR och lär oss att hantera flygmaskinen under förhållanden då horisonten kan vara svår att se, trafikvarvet kan vara bökigt och vid start och landning sätts dina färdigheter verkligen på prov. Navigeringen sker till största del med hjälp av karta och kompass men självklart får du lära dig att ta stöd av de hjälpmedel som finns.

Kursen omfattar totalt 5 timmar flygtid, 4 timmar med lärare varav 1 timme skall vara navigeringsflygning. Den timmen som återstår gör du sedan i trafikvarvet, kraven är minst fem starter och landningar ek. När din flyglärare bedömer dig redo skickas en ansökan till transportstyrelsen, du gör alltså inget flygprov utan får två veckor senare kvittera ut din nya behörighet på posten.