Pilotutbildning – steg 2

ATPL-Airline transport pilot license

Distanskurs ATPL/IR

ATPL teorin innefattar både IR (Instrument) CPL (Commercial Pilot License) och ATPL (Airline Transport Pilot License). Kursupplägget innebär att du läser in din ATPL-teori som distanskurs med totalt 650 timmars studier varav ca 200 timmars lektionsundervisning. Lektionerna är uppdelade på fyra tillfällen med obligatorisk närvaro.

Kursen är uppdelad i fyra faser där varje fas börjar med lektionsundervisning. För varje fas följs en fastställd studieplan för att nå upp till målen. Fortlöpande kontakter och handledning av eleverna sköts med hjälp av mail och telefon. Joakim Widegren ansvarar för supporten för distanseleverna.

Fördelarna för eleverna är många – framför allt så kan man nu utbilda sig utan att behöva flytta halvårsvis till annan ort – man kan bo kvar hemma och spara kostnader för resor och dubbelboende. En stor fördel för våra elever är dessutom att vi har tillgång till billigt och bra boende i direkt anslutning till skolan. (Se separat sida i menyn under ”Kontakta oss”).

Under teoriveckorna genomförs skolprov i samtliga ämnen för att fastställa standarden samt kontrollera att vi nått målet. Vid godkänt skolprov görs sedan examination inför Transportstyrelsen. Det kan ske på olika skrivplatser i Sverige eller hos oss genom ett datorbaserat examinationssystem. Proven är på engelska.

ATPL distanskursen har lektionstillfällen enligt följande:

2016. Vecka 6, 19, 35 och 47.

2017. Vecka 6, 19, 34 och 47. (Preliminärt).

Man kan börja vid vilken av dessa veckor som helst, 4 faser i rad krävs för full kurs.

Man kan läsa enbart EIR/IR-teorin under dessa veckor. Kontakta oss för upplägg.

Ring eller maila oss för detaljerad information:

Kursansvarig:

Joakim Widegren
0763 900 600 / joakim.widegren@prokitor.aero