Kursupplägg

Flyglärarutbildning vid Flyguppdraget

Vi genomför flyglärarutbildning där vi kan erbjuda dig en kvalificerad utbildning såväl teoretiskt som praktiskt. Utbildningen till FI är uppdelad i en teoretisk utbildningsdel och en flygutbildningsdel. Efter avslutad utbildning sker examination till FI med begränsningar. Därefter sker erfarenhetsuppbyggnad/praktiktjänstgöring på flygskola under handledning. Efter att vissa minimikrav har uppfyllts kommer begränsningarna att tas bort. Efter fullgjord utbildning och praktiktjänstgöring sker en kursavslutning som innehåller utvärdering och återföring av erfarenheter.

Skedesindelning


Utbildningen till Flyglärare är i huvudsak indelat i två block. Kursen inleds med teoriutbildningspaketet (totalt en vecka) som sker här hos oss på Jönköping Airport. Under fem veckor sker heltidsstudier. Under praktikperioden sker handledning via respektive skolchef vid varje skola samt även genom handledning från Flyguppdraget. Efter avslutad praktikperiod sker återföring och utvärdering av praktikperioden. Detta sker i seminarieform.

Teoretiska utbildningen

 • Lärandeprocessen ur studentens perspektiv
 • Lärandeprocessen ur lärarens perspektiv; undervisningsprocessen
 • Kunskapssyn
 • Undervisningsmetodik
 • Utvärdering av undervisning
 • Undervisningsplanering
 • Människans beteende och begränsningar relevanta vid flyginstruktion; den mänskliga faktorn
 • Praktisk undervisningsmetodik , även NQ
 • Utbildning – administration
 • Luftfartsstyrelsen – information
 • Genomgång av H50P – Projektet
 • JAR – FCL

Dessa kunskaper tillämpas sedan under flygutbildningen och ingår som en naturlig del av varje flygmoment, genomgång av flyglära, undervisning före och genomgång efter flygning osv.

Praktiska utbildningen

Här flyger du med erfarna flyglärare som delar med sig av sitt kunnande och av sina erfarenheter. I anslutning till flygmomenten har vi teoriutbildning, vi gör studiebesök och förbereder undervisning i anslutning till flygning. Flygutbildningen till FI omfattar 30 timmar. Utbildningen fördelar vi på följande sätt: 25 timmar skall vara DK med flyglärare, 5 timmar kan vara träningsflygning med annan elev.