Flyglärarseminarium

Flyglärarseminarie

Seminariet är kostnadsfritt för de som tagit sin instruktörsutbildning hos oss, för övriga deltagare är priset 500 SEK.

14-15 Mars är det dax igen, du kan maila oss ditt intresse. Kontaktuppgifter hittar du här OBS Fullbelagt! Sorry

 

Innehåll FI- seminarium (Agenda från senaste seminarium – 2012)

Fi-seminariet som i första hand vänder sig till FI (A) kommer att fokusera på följande områden, relevanta för behörigheten. Målet med detta seminarium är att deltagarna skall finna ett forum där relevanta frågor diskuteras och där målsättningen även är att höja kvaliteten på instruktörsutbildningen.

1. Erfarenheter från egen skolverksamhet

  • Hur fungerar handledningen under restriktionstiden?
  • Produktion kontra flygsäkerhet och utbildningskvalitet
  • Erfarenheter av elever.

2. Standardisering av flygutbildning

  • Hur kör vi t.ex. bedömningslandningar och andra övningar.
  • Examination – hur fungerar proven?

3. Skolflygrelaterade haverier, tillbud

4. Myndighetens information

5. Flygplanstyper i utbildningen

  • Diesel
  • GPS o.s.v.

6.  Återkoppling utveckling av instruktörsutbildningen.

  • Hur kan vi utveckla instruktörsutbildningen? (Genomförs som grupparbete med redovisning samt  föreläsning.)

Planerad tid.

Dag 1 – 10:00 – 17:00

Dag 2 – 09:00 – 16:00

Tips för logi här.

Och här.