“En vanlig dag på jobbet” kan naturligtvis se lite olika ut, men ofta börjar den i ett så kallat crew-rum, där all flygpersonal samlas inför en internationell flygning. Piloten tar fram färdplan, väderprognos och övrig relevant information för den aktuella flygningen. I färdplanen inräknas bland annat bränsleåtgång, flygtid och flygrutter. Väderinformationen upplyser om väderläget på slutdestinationen men också för flygplatser längs rutten samt i närheten av slutdestinationen. Att ha kännedom om eventuell turbulens, vindstyrka och vindriktning är viktigt, inte bara för piloten utan även för den övriga besättningen. De går tillsammans igenom läget och planerar för hur flygningen ska kunna genomföras på bästa tänkbara sätt.

När alla förberedelser är klara bestäms vilken av piloterna som ska börja flyga. Den pilot som inte börjar ansvarar för kontroller, radiokommunikation och så vidare, medan den andra förbereder flygningen. När dessa förberedelser är klara boardar passagerarna och flygningen kan sedan börja. En vanlig arbetsdag består sällan av mer än två längre flygningar. När sista flygningen är gjord stängs flygplanet ner och piloten rapporterar därefter in siffror för bränsleförbrukning och övrig relevant information till aktuellt flygbolag. Sedan är den arbetsdagen över och piloten kan då gå hem eller till ett hotell för lite välförtjänt vila inför nästa dags flygningar.

Olika rutter kräver olika flygplan

Flygpersonalen har lite olika ansvarsområden under en flygning, och vanligtvis är det två piloter som delar på ansvaret under en och samma flygning. Av dessa två piloter finns det en som är kapten och en som är styrman (som även kan kallas för first officer). Generellt sett sitter kaptenen till vänster i cockpit och styrman sitter således till höger. Flyger man så kallade short haul-flygningar, det vill säga flygningar som tar mellan 1–6 timmar, flyger piloterna generellt sett cirka 10 flygningar per vecka. Flyger de däremot så kallade long haul-flygningar, alltså flygningar som tar mellan 6–12 timmar, flyger piloterna sällan fler än en sådan långflygning per dag.

Krävande att arbeta internationellt

Arbetet som pilot kan vara krävande, inte minst vid längre flygningar då extrema väderförhållanden ofta inträffar. Kaptenen bär huvudansvaret för såväl besättningen som passagerarna och är den person som får stå till svars om någonting händer. Under transatlantiska flygningar kan väderförhållandena vara påtagliga och då krävs fullt fokus från pilotens sida. För att få ett jobb som pilot hos ett internationellt flygbolag krävs det att du har väldigt goda kunskaper i språk. Det huvudsakliga språket internationellt inom flygbranschen är såklart engelska och då krävs det goda kunskaper i både tal och skrift, självklart är det också en fördel om du hanterar något annat språk som exempelvis spanska.

För- och nackdelar med att arbeta internationellt

Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med att arbeta som pilot internationellt, precis som det gör med de flesta andra yrken. En fördel med att arbeta utanför Sveriges gränser är att lönen oftast är betydligt mycket högre utomlands. De piloter som arbetar internationellt kan räkna med ett rejält lönekuvert i slutet av månaden men det innebär såklart att de även får göra uppoffringar i form av mycket arbetstid utanför tryggheten hemma i Sverige. Att arbeta internationellt innebär vanligen många nätter på hotell runt om i världen och det kan vara krävande för till exempel piloter som har familj.

Ett arbete där du får uppleva mycket

En stor fördel med att arbeta runt om i världen är att du får chansen att se och uppleva nya platser dagligen. Det är inte bara fantastiska vyer från cockpit utan även mängder av övernattningar i fantastiska städer som du får uppleva. Om du jobbar som internationell pilot får du också möjlighet att knyta kontakter och lära känna nya människor världen över. En stor fördel som många internationella flygbolag erbjuder sina anställda är bonusprogram. Flygbolagens bonusprogram innebär vanligen rabatterade priser på flygbiljetter och även ibland gratisresor, det är inte ovanligt att även familjemedlemmar får ta del av dessa förmånliga erbjudanden.