Att vara pilot handlar om mycket mer än att bara flyga ett flygplan. Innan färden kan börja behövs en planering för flygresan. En så kallad “flygplan” tas fram. För att den ska bli korrekt måste informationen om antal passagerare, vikten på lasten och väder tas in i planeringen. Flygplanen måste vara korrekt, annars kan både flygplanet och passagerare råka ut för onödiga risker under resans gång. Därför kräver pilotyrket någon som är ansvarsfull och är villig att se över säkerheten för andra människor och frakt. Du måste dessutom ha perfekt syn och ha en god fysik för att kunna vara pilot.

Tack vare att det blir allt mer populärt att flyga både inom frakttransport och personresor, är efterfrågan på piloter stadigt. Den går tyvärr upp och ner med konjunkturutvecklingen precis som alla andra jobb och konkurrensen för jobb kan vara stor emellanåt. Men det är ett speciellt yrke som öppnar jobbmöjligheter över hela världen. Det är många piloter som söker sig utomlands i hopp om bättre löner eller möjligheten att kunna bo i andra länder. Alla passar inte som pilot och det kräver mycket av en person för att klara av både utbildningen och jobbet. Men det kan vara ett av de roligaste jobben som finns.

Vem passar som pilot?

För att du ska passa i pilotyrket behöver du först och främst ha ett tekniskt intresse bakom dig. Att flyga kräver kunskap om mycket teknik och kräver därför någon som är villig att lära sig allt. Du måste vara frisk, både fysiskt och psykiskt. Det inkluderar ett normalt färgseende. Medan alla är välkomna till att söka till både jobb och utbildning inom pilotyrket, finns det oftast ett krav på längden av piloten. Eftersom kabinen är byggd efter vissa mått behöver piloten vara mellan 158 cm till 195 cm lång. Skulle du vara under eller över dessa mått är det inte säkert att du får plats och kan nekas arbete.

Vad får piloter för lön?

Lönen för en pilot kan variera kraftigt. Allt beror på hur lång erfarenhet du har, vilket bolag du flyger för, vilka tider du får mm. En lön kan ligga på allt mellan 30 000 till 100 000 kronor i månaden. Idag är det många piloter som går ut i strejk med anledning till deras låga löner och dåliga villkor, oftast de som arbetar hos budgetflyg. Med alla faktorer är det svårt att säga om en pilot tjänar bra eller inte. Det finns möjlighet till att få mycket pengar, men det är inte alls garanterat för alla piloter inom branschen.

Hur ser en dag ut för en pilot?

En pilot som flyger med resenärer anländer oftast till flygplatsen en timme innan planerad avgång. De börjar med att logga in på datorn och skriva in flygplanen för dagen. Därefter möts de två piloterna som ska flyga tillsammans och diskuterar informationen. De hälsar även på kabinpersonalen. På väg till flyget bestäms vem som ska börja flyga och vem som ska ta över sedan. En av piloterna tar även en koll runt planet för att se att allt stämmer. Oftast flygs två långa flyg, eller fyra korta på en arbetsdag. Efter sista flygningen stängs planet av, bränslesiffror och annan information skickas in och sedan är det dags att gå hem.

Vad är det bästa med att jobba som pilot?

Vad piloter tycker är roligt med jobbet brukar variera från person till person. För många är det chansen att kunna träffa många människor och socialisera. Det handlar om människor ifrån hela världen med både kollegor och annat folk. Att ha möjligheten att regelbundet kunna var utomlands är en unik chans som inte finns inom många andra yrken. Du får lära känna många sorters kulturer och miljöer ute på jobbet. Men för några är det själva flygningen som är roligast. Att vara uppe bland molnen och känna att de ha total kontroll över en stor och mäktig maskin högt upp i luften.