Som i andra yrken så är det först och främst behörigheter som man behöver. För att få lov att flyga kommersiellt så måste man förstås börja med utbildning. Den tar ungefär 2 år och ger de mest nödvändigheterna och licenser som CPL, (Commercial Pilot License) och ATPL (Air Transport Pilot License) samt en kurs i att flyga med fler piloter kallad MCC, Multi-Crew Coordination Course.

Hela utbildningen tar som sagt ungefärligt 2 år, men det är förstås inte allt. En nyexaminerad pilot har ungefär 200 flygtimmar. Piloter får endast behörighet till en flygplanstyp åt gången, så om man byter från en Boeing 737 till en annan typ så krävs ny behörighet. För att sedan få klättra in i cockpit så krävs minst 60 timmar i flygsimulering.

Arbetsuppgifterna varierar från pilot till pilot

I början av en flygning så bestämmer befälet vem som ska flyga själva planet och vem som ska övervaka själva flygningen. Övervakningen inkluderar arbetsuppgifter som skötsel av radio och kommunikation med flygledare, bränslekontroller samt övervakning och kontroll av strömbrytare och spakar enligt order från den flygande piloten. Oavsett vem som gör vad så är det alltid befälet som har yttersta ansvaret.

Under vissa omständigheter så kan arbetsuppgifterna förändras. Detta för att piloten i vänstra sätet har många fler års erfarenhet än högra sätet (andrepiloten). I många fall så sker starter och landningar med begränsad sikt endast från det vänstra sätet. Däremot så brukar piloterna turas om i de två rollerna under själva flygningen för att se till att bådas flygförmåga hålls på en bra nivå.

Mer piloter skapar en bättre soppa

Under vanliga flygningar så krävs minst två piloter i cockpit, men under flyg som varar i mer än 10 timmar så brukar det vara ett krav på minst tre piloter, och ibland är det fyra piloter på extra långa flyg. Men fördelningen i planets front fungerar på exakt samma sätt, i vänstra sätet sitter alltid befälet. Resterande blir helt enkelt andrepiloter.

Normalt sett så sätts det upp ett roterande schema för de piloterna på resan så att en av dem alltid är i viloläge. Det brukar finnas ett viloutrymme på många plan, men om det inte finns så används ett förstaklassäte med gardiner runt om. Oftast så brukar piloten som är i viloläge sova, titta på en film eller läsa.

Men vad krävs egentligen av piloterna på långflygningar?

Arbetsuppgifterna på en kort flygning och en längre varierar faktiskt inte så mycket, i stora drag är det exakt samma jobb. Däremot så kan en pilots arbetsdag vara otroligt lång, med allt som tillkommer innan start och efter landning så kan en lång flygresa innebära upp emot 20–25 timmars arbetspass med bara en kort viloperiod om det är tre eller fler piloter.

Det är inte alla yrken som kräver så långa arbetspass. Det kräver förstås att piloterna som genomför långflygningar har förmågan att hålla fokus under långa perioder. Idag gör även autopiloten mycket av jobbet, vilket minskar arbetsbördan hos piloterna. Autopilot kan enkelt göra beräkningar på hastigheten, höjd och riktning för att se till att planet är på rätt väg.

Flygtimmar är mått för erfarenhet

Tidigare har vi nämnt att piloten i vänstra sätet har mer erfarenhet än andrepiloten. Detta innebär kort och gott att befälhavande piloten har spenderat mer tid i just det planets cockpit. Eftersom alla plan har olika system så kan piloten ha flera års erfarenhet av att flyga Airbus, men inte alls mycket alls från Boeing-modeller. På så sätt ackumuleras flygtimmar per individuella flygplansmodeller.

Det är mycket som krävs av piloter under långflygningar

Så med alla licenser och behörigheter i åtanke kan man enkelt säga att det krävs väldigt mycket av piloter. Både när det kommer till utbildning och att hålla uppe koncentrationen under långa distanser. Piloten ska vara förberedd för många oförutsedda händelser och eventuella nödsituationer. Men all träning är värt det för piloter har utan tvekan världens bästa utsikt från kontoret.