För att bli pilot börjar din resa oftast med att du anmäler dig till en utbildningsdag för att få reda på mer om utbildningen. Verkar detta locka dig så pass mycket att du känner dig redo för att gå vidare kan du räkna med att studera i två år för att sedan praktisera i 6 månader innan du kan titulera dig pilot. På denna utbildningsdag får du förutom information om själva utbildningen även reda på det finansiella upplägget och vilka jobbmöjligheter du kommer att ha efter utbildningens slut. Utbildningen hjälper dig hela vägen från första flyglektionen till att bli anställd pilot på något flygbolag.

Det krävs att du har godkända gymnasiebetyg och är minst 18 år för att bli antagen på utbildningen. Utöver det så behöver du ha godkända betyg i Engelska 6, Matematik 2a, b eller c och Fysik 1a eller 1b. Det finns möjlighet att göra ett fysikprov hos svensk pilotutbildning om du inte har det godkänt sedan tidigare. Efter att du blivit godkänd kommer du att genomföra ett Flygpsykologiskt lämplighetstest samt Medical Class 1 som är ett typ av hälsotest. Kostnaden för att utbilda sig till pilot varierar något beroende på vilka som utbildar dig. Hos svensk pilotutbildning ligger priset på 869 000 kronor med möjlighet till studiebidrag och CSN.

Olika utbildningsalternativ

Det finns ett antal olika vägar att ta för att bli auktoriserad pilot. Du kan till exempel ta din utbildning via det svenska flygvapnet, förr var det betydligt vanligare än vad det är idag. Vill du flyga militärt ska du såklart ta denna väg. Annars finns det en del privata aktörer som erbjuder bra utbildningar för dig som vill bli pilot, du kan hos de flesta ansöka om studiebidrag men prislappen är oftast så pass hög så du kan räkna med att behöva lägga ut mycket pengar själv. Det finns även ett fåtal pilotutbildningar på yrkeshögskolor där utbildningen betalas med offentliga medel.

Kravbild

Du har som sagt en hel del valmöjligheter på olika utbildningar när du väl bestämt dig för att bli pilot. När det kommer till kravbild för att bli pilot är skillnaden dock snarlik, alla ställer mer eller mindre samma höga krav på dig som är sökande. Förutom de godkända betygen som krävs är det även ett krav att du som pilot har lätt att fatta snabba beslut och kan hantera situationer under hög stress. Att du kan ta in mycket information och lära dig nya teoretiska grejer under en kort tid är även det viktigt för att bli pilot.

Språkkrav

De allra flesta flygbolagen runt om i världen ställer oerhört höga krav på dig som pilot att du talar flytande engelska utan problem. Som pilot reser du och träffar mängder med människor från hela världen, då engelska är ett så pass globalt språk anses det vara av stor vikt att du hanterar språket. Skulle det vara så att du klarar av att kommunicera på flera språk så är det en fördel, men att du talar flytande i ett skandinaviskt språk och engelska brukar vara krav från svenska flygbolag. Många som utbildar piloter har stora delar av sin teori på engelska.

Hälsokrav

För att lyckas med drömmen om att bli pilot är det viktigt att din hälsa är välfungerande. För att kunna jobba som pilot är det ett krav att du har en godkänd EASA Medical Class 1. Civila luftfartsmyndigheter (CAA) har som krav att detta hälsotest måste förnyas varje år, utan godkänt ESSA Medical Class 1 är ditt pilotcertifikat oanvändbart. Hälsotestet är en grundlig undersökning som kollar att du inte lider av något som anses vara olämpligt för piloter. Du kommer att få fylla i en blankett och göra en del olika prover, bland annat lämna urin och blodprov, kolla lungorna och undersöka synen.