För att kunna jobba som pilot måste du ha en utbildning. Det är ett mycket krävande jobb som endast är till för de som klarar av proven och är väl kunniga i yrket. Den som vill utbilda sig till pilot har en rad olika utbildningar att välja bland. Några väljer att göra sin utbildning utomlands, men det finns många riktigt bra utbildningar även i Sverige. De flesta kurser är placerade nära någon av de stora flygplatserna för att kunna ge en korrekt utbildning. Det krävs trots allt mer kunskap än att bara kunna flyga planet, därför väljer många skolor att hålla sig nära flygplatser för praktisk inlärning.

De flesta utbildningar ger en fullt utvecklad kurs som ger dig behörighet att kunna manövrera både små och stora flygplan med både passagerare och frakt. En utbildning för att bli pilot brukar ligga på cirka 2,5 år och kräver någon som är väldigt tekniskt intresserad. Det finns flera alternativ för var du vill studera. Det finns flera möjligheter att kunna läsa din kurs utomlands, men i Sverige finns det många alternativ. Kurserna hålls både med offentliga medel eller som privata utbildningar på flera orter i Sverige. Det beror helt och hållet på dig själv om vad du vill söka till.

Vad är kraven för att bli antagen?

Antagningskraven brukar se olika ut beroende på vilken skola du ansöker till. Men de flesta vill att du ska ha betyg i fysik, matte och engelska eftersom det är en väldigt teknisk utbildning. Det finns även mängder med tester du måste få godkänt först. Du måste må bra fysiskt och psykiskt, samt klara av vissa delar som att ha perfekt färgsyn. Hos vissa flygbolag som exempelvis SAS finns det även ett krav på din längd eftersom kabinen endast är anpassad för en viss storlek. Därför kan vissa utbildningar även ha detta som krav för att kunna bli accepterad till utbildningen.

Vad är utbudet av kurser?

I Sverige finns det ett antal utbildningar att söka dig till. Idag finns det två utbildningsanordnare som tar in cirka 20 nya elever varje år. Det är Scandinavian Aviation Academy i Västerås och Trafikhögskolan i Ljungbyhed. Dessa utbildningar finns tack vare offentliga medel och är därför mycket billigare eftersom elever endast behöver betala för saker som kurslitteraturen. Det finns dessutom ett flertal privata kurser. Dessa kostar mer eftersom de är privata utbildningar, men flera av dem är CSN-berättigade som gör att du kan få lån och bidrag. Tidigare fanns det möjlighet att utbilda sig till pilot inom Flygvapnet, men det är väldigt ovanligt idag.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildningen består av både praktiska och teoretiska delar. Mycket av att vara pilot handlar om pappersarbete. Innan planet får flyga måste flygplanen skrivas vilket är planeringen med inräkning av passagerare, vikt och väder för att få en säker flygning. Efter avslutad flygning är det mer rapporter som ska fyllas i. Under utbildningen får du även flyga i en simulator, vara med på en riktig flygplats och lära dig de tekniska delarna av ett flygplan. Själva flygningen lär du dig stegvis. Du börjar med ett litet plan och går sedan vidare till att hantera flyg som har flera motorer.

Finns det möjlighet till jobb direkt efter utbildningen?

Efter att utbildningen är färdig har du möjlighet att kunna arbeta direkt. All nödvändig praktik och flygtimmar kommer att vara inräknade i din utbildning så ingen vidare träning behövs efteråt. Självklart finns inga garantier om att direkt kunna få jobb efter utbildningen tack vare att det finns brist om arbetsplatser inom många yrkeskategorier. Men efter en komplett utbildning är du fullt kunnig i både det praktiska och teoretiska för att kunna framföra de flesta sorters flygplan. Oavsett om det handlar om ett passagerarplan eller ett flyg för frakt. I många utbildningar brukar det inkludera att skriva cv och träffa flera flygbolag för att skapa kontakter.